Vükiped:Babel
pt
fr-4
en-4
de-3
nl-3
it-3
es-3
ro-3
ru-3
eo-3
sv-2
ca-2
vo-2
et-1
la-1
Sukön gebanis ma püks onas.

Nem: Sérgio Meira

lomän: Brasilän

pük: Portugänapük

Kal su Meta: m:User:Smeira.

Vob duinabik anuik

 • Menodam yegedas dö zifs Fransänik: samot
 • Vöds ad sukön (ad koräkon padis dädik): mi, mi2.
 • Läükam lüodökömas lü zifs Lamerikänik (tat lätik: Wyoming).
 • Koräkam lüodükömas ad telplänovapads (lätik: Blair, WV).
 • Läükam lüodükömas fomama XX (TT) e XX (Tat) (lätik: Wyoming).
 • Pos atos: koräkön eli Patikos:Lüodükömsdädik.
 • Kanoy-li koräkön padis klada: Town in Indiana itjäfidiko, u mutoy-li koräkön onis bal pos votik?
 • Votükam koordinatas zifas Lamerikänik ad fomät: dmg (lätik: Wyoming) (NB: Minnesota ya pefinükon!).
 • Läükam koordinatas zifas Fransänik (ziläk lätik: Haute-Saône).
 • Votükam koordinatas zifas Fransänik ad fomät: dmg (ziläk lätik: Haute-Saône).
 • Läükam lüödükömas lü zifs Fransänik (fomätü ZIF, ZILÄK e ZIF (ZILÄK); lätik: Finistère.)
 • Gretükam yegedas dö zifs Fransänik (ziläk lätik: Corrèze).
 • Sukön padis zifas Fransänapükik labü koordinats: videtü 0°0’ N e lunetü 0°0’ L ad koräkön onis (a.s.: Brénod).
 • Sukön „padis petelöl“ (a.s. Ravenna -- ba sekü dabin samafomota: Gebs votik?).
 • Sukön padis tefü zifs Brasilänik, kelas videt binon nolüdik (N), no sulüdik (S) (Amapá, Amazonas, Pará, Roraima... Amapá ya pekoräkon.)
 • Sukön padis tefü zifs Lamerikänik, su kels dötum Latinanas leigon ko dötum menas bidädas votik (säkäd pö kopiedam: lunomiko dötum sökon eli 'Hispanic or Latino', lunomiko ye foon).
 • Jafam telplänovapadas tefü Lestiyän (lätik: Tusti).
 • Logolöd padis tefü zifs Lestiyänik labü belödanis 58, 57, 59 -- aniks binons neverätiks!
 • Suk telplänovapadas tefü Lestiyän, kels tefons zifis in grafän ot (sukolöd: Dabinons vilags...grafän...) ad läükön, su pads teföl, eli Dabinon zif votik labü nem....
 • Plaädam nemas grafänas Lestiyänik su telplänovapads: "Rapla" -> "Rapla (grafän)|Rapla" (l. lised grafänas Lestiyänik ad tuvön utis, kelas cifazifs labons nemi ot).
 • Läükam yümis bevüvükik telplänovapades e kladapades.
 • Lüodükams pro padatiäds primöl me: "St." (lätik: Saint Cloud).
 • Koräkam zifas Fransänik, kelas padas in fr.wiki labons '=sans'.
 • Koräkam padas dö zifs Fransänik, kelas padas in fr.wiki labons '&nbsp' pö sans=;
 • Koräkam zifas Fransänik, kelas labons lunetis e videtis neverätikis.
 • Koräkam padas negudiko petradutölas tefü zifs Lamerikänik (sukölo: mö km2, e r.)
 • Koräkam padas Fransänik yufü suk ela '[[[' (-> '[['), ']]]' (-> ']]'): pads at labons suvo i pölis votik!
 • Dönuleodükam klada: Läns (läükam länataiba, jafam pada dö netahüm, pladam länaklada donü Läns in Yurop, e r.)
 • Samafomot: {{Yüm YG}}.
 • Jafam telplänovapads pro zifs Deutänik (memolös, das pads somik pepladons sui pads büo ädabinöls -- zesüdos ad dareidön padajenotemi ad tuvön onis!)
 • Jafam kladapadas pro a.s. ziläks Fransänik, kantons Jveizänik, e r.
 • Jafam lüodükömapadas labü pladanems in püks topik votik (a.s. Korsikeänapük pro zifs su Korsikeän, Fransänapük pro zifs in Jveizän Fransänapükik e r. -- sukolöd topäds valik, kö püks votik paspikons!)
 • Jafam telplänovapadas pro zifs (komots) Fransänik (ed i Litaliyäniks).
 • Jafam gebanasamafomotas nulik.
 • Samafomots nulik tefü lunet/videt.
 • Jafam lüodükömapadas de nems nolavik dinosauras lü pad onik (a. s. Graciliraptor lujiatunensis).
 • Jafam sidapads pro zifs grafänas Lingläna (lätik: Samafomot:ZifsRutlandLinglän).
 • Tradutam yegedas no pefipenölas, äsi yegedas nulik (samo se lised yegedas desirabik se Meta-Vükiped) -- lätik: Aristoteles.
 • Jafön samafomoti nulik ad vitön malatis koordinatas (grad, minut, sekun) -- dabinons malats bal (glöpils tel pro grad, liniüls tel pro minut e sekun e r.)

Votükam zifas Deutänik (uts, kels ävedons dils komotas votik): logolös lisedi gebanakeblünotas (vestigolös i keblünotis ladetas sümik).

Medalha

-- Leptictidium 10:19, 2008 yanul 16id (UTC) --