Volapükaklub di Hull

Volapükaklub di Brixton
„Volapükaklub Hullik“ /
„Hull Volapük Society“

Fünadät 1888 tobul 1id
Fünatop Hull (Linglän)
Presidan
timü fün
R. H. B. Nicholson
Kobikamatop „Royal Institution“
Num limanas