Vönotav binon stud kulivas menik pasetik ed atimikas medü tüv, dokümam e diletam retodas stöfik (as sam, bumots, menajafots, lifajafots, retods menik, länods). Vöd Volapükik: vönotav pedefomon de vönot (vön + -ot, o. b. bos se paset, se tims vönädik) + -av.

Teatöp Romänik, in Alexandria, Lägüptän.

Zeils vönotava binons dokümam e plänam licina e volfama kuliva menik, suemam jenotema kulivik, bepenam volfama kulivik, e stud kondöta e konöma menikas, pro sogäds rujenavik ed i jenaviks. In Nolüda-Merop, vönotav palecedon bal donajäfüdas menava.

Licin e miedet redakön

Ragiv:Altamira-plafond.jpg
Lekevapänots rujenavik, Altamira, Spanyän.

Vönotav binon stud kuliva menik medü retods stöfik de mens pasetik. In Vol Bäldik, vönotav buo ejäfon me stud retodas füsüdik, metodas pageböl ad tuvön onis ed i suemoodas teorik e filosopikas, kels tefons zeils onik. Vuls jäfüda at binons in


Veüt e gebs redakön

Zeils redakön

Donajäfüds redakön

Konöm matera kulivik redakön

Metods pro felavob redakön

Lovelogam redakön

Sesebams redakön

Dilet pos sesebam redakön

Jenotem vönotava redakön

Teor vönotavik redakön

Vönotav notidik redakön

Vönotav dobik redakön

Tif redakön

Kosäd ko publüg redakön

Pöps licinik redakön

Gegiv vönotas redakön

Logolös i redakön

Liseds redakön

Yegeds teföl redakön

Noteds redakön

Yüms plödik redakön