Stän Volapüka pamoba dabinon e jönik binon. Ün yel 2007 pajafoba oni fa Melopel in Tayvän (Folmozän). El jevron labön. Köls binons red e bläg. In zän onik labon sümbol ela kaduja goldik.

Volapükastän nulik

Jevron sümbolon tonati "V" (pro Volapük). Red sümbolon bludis martüranis. Bläg sümbolon pükadeadami, bi Volapük zusüdon komipön to pükadeadami. Kaduj e flitads sümbolons sävilupi goda kel Schleyer pageton