Rel pamiedeton äs notod sogädik lüälas, kredas, e geböfas dö nesiäd u salud. In mödiks kobäds menik, rel i dünon äs med dub kel rig vola zi nilü oks, e müsters somik äs lif, dead, e sinif oksik, pakleilükons. Ye kelos jenöfo suämos reli mödo padisputos in godav, sogädav, menav, e bevü nekleranef.