Klad:Volapükaklubs in Tsyegän

Lised Volapükaklubas Tsyegänik.

Yegeds in klad: "Volapükaklubs in Tsyegän"

Pads sököl 2 binons in klad at, se 2.