Klad:Volapükaklubs in Norgän

Lised Volapükaklubas Norgänik.

Yegeds in klad: "Volapükaklubs in Norgän"

Pads sököl 2 binons in klad at, se 2.