Danube (flumed)

Danube binon flumed in Deutän, Lösterän, Slovakiyän, Macarän, Kroasän, Särbän, Bulgarän, Rumän, Moldavän e Lukrayän. Lunet el Danube binon mö 2.860 km.