Danub binon flumed in Deutän, Lösterän, Slovakän, Macarän, Kroasän, Särbän, Bulgarän, Rumän, Moldavän e Lukrayän. Lunet ela Danub binon mö 2.860 km.