Tim e jiel Rani

Tim e jiel Rani (Time and the Rani) binon konot balid se säsun teldegfolid de televidalekoned „Dokan Kim". Päbroadon ün 1987, vü setul 7 e setul 28, labü näijenots fol. Pälauton fa Pip ä Jane Baker, e Dokan päpledom fa Sylvester McCoy.