Open main menu

Tonats SperantapükikRedakön

a/A, b/B, c/C, ĉ/Ĉ, d/D, e/E, f/F, g/G, ĝ/Ĝ, h/H, ĥ/Ĥ, i/I, j/J, ĵ/Ĵ, k/K, l/L, m/M, n/N, o/O, p/P, r/R, s/S, ŝ/Ŝ, t/T, u/U, ŭ/Ŭ, v/V, z/Z.

Pron tonatas SperantapükikRedakön

 • Vokat: a/A=a, e/E=e, i/I=i, o/O=o, u/U=u
 • Konsonat: b/B=b, c/C=z, ĉ/Ĉ=tj, c (de Jong), d/D=d, f/F=f, g/G=g, ĝ/Ĝ=dj, c (Schmidt), h/H=h, ĥ/Ĥ=ch as "hoch" deutänapükik, j/J=y, ĵ/Ĵ=dj, k/K=k, l/L=l, m/M=m, n/N=n, p/P=p, r/R=r, s/S=s, ŝ/Ŝ=j, t/T=t, ŭ/Ŭ= w, v/V=v, z/Z=ds.

Gramat Brefik de SperantapükRedakön

1 LartigRedakön

1.1 Dabinon lartig in Sperantapük: "la". No padeklinon. Geb ona binon leno geilik as el "el" Volapüka. Binon geilik as el "ot" Volapüka.

2 SubsatRedakön

 • 2.1 Subsat finon me "o": pom'o (pod)
 • 2.2 Plunum subsata finon me "oj": pom'oj (pods)
 • 2.3 Gen subsata pajonon me poyümot "in" lä vom u foyümot "vir" lä man: knab'o/knab'in'o (hicil/jicil), vir'kok'o/kok'o/kok'in'o (higok/gok/jigok)
 • 2.4 Dö deklinafom dabinons te nominatif e kusatif.
 • 2.4.1 Nominantif binon fom in vödabuk, e kusatif pajonon me "n": pom'o/pom'o'n, pom'oj/pom'oj'n (pod/podi, pods/podis)
 • 2.4.2 Dö genitif e datif geboy lokatifi: "de" ed "al": de pomo (poda), al pomo (pode)

3 LadyekRedakön

3.1 "-a" (-ik)Redakön

 • bel'o / bel'a (jön / jönik)
 • bel'a flor'o (flor jönik)
 • flor'o bel'a (jönik flor)
 • bel'aj flor'oj (flors jönik)
 • flor'oj bel'aj (jöniks flors)

3.2. "pli ... ol" (um...ka)Redakön

 • Ŝi estas pli bela ol mi. (Binof jönikum ka ob)
 • 4.3 "plej .... inter" (ün ...se )
 • Ŝi estas la plej bela inter ni. (Binof jönikün se obs)

4 NumavödsRedakön

4.1 nul/nulo (ser), unu (bal), du (tel), tri (kil), kvar(fol) kvin (lul) ses (mäl) sep (vel) ok (jöl) naŭ (zül) dek (deg) cent (tum) mil (mil)

4.2

 • "-a" ladyekik sinifon "-id"
 • "-obl" sinifon naedabami
 • "-on" sinifon dilanumi

4.3

 • dek du (degtel)
 • dudek (teldeg)
 • dudek kvin (teldeglul)
 • cent dudek (tumteldeg)
 • dumil dek du (telmil degtel)
 • unua (balid)
 • dek-kvina (deglulid)
 • duoble du (teltna tel)
 • duono (teldil bal)

5. Pönops PösodikRedakön

 • mi / mia, de mi / al mi / min (ob / oba, obik / obe / obi)
 • vi / via, de vi / al vi / vin (ol / ola, olik / ole / oli)
 • via moŝto / de via moŝto / al via moŝto / vian moŝton (or / ora, orik / ore / ori )
 • ci / cia, de ci / al ci / cin (el ol nätimik)
 • li / lia, de li / al li / lin (om / oma, omik / ome / omi)
 • ŝi / ŝia, de ŝi / al ŝi / ŝin (of / ofa, ofik / ofe / ofi)
 • ĝi / ĝia, de ĝi / al ĝi / ĝin (on / ona, onik / one / oni)
 • oni / onia, de oni / al oni / onin (oy / oya, oyik / oye / oyi)
 • si / sia, de si / al si / sin (ok / oka, okik / oke / oki)
 • ni / nia, de ni / al ni / nin (obs / obas, obiks / obes / obis)
 • vi ĉiuj/de vi ĉiuj/al vi ĉiuj/vin ĉiujn (ols / olas, oliks / ales / olis)
 • ili / ilia, de ili / al ili / ilin (oms / omas, omiks / omes / omis)
 • ili / ilia, de ili / al ili / ilin (ofs / ofas, ofiks / ofes / ofis )
 • ili / ilia, de ili / al ili / ilin (ons / onas, oniks / ones / onis)

In Sperantapük pönops ai pagebons e no paleadons. Mi amas vin (Löfob oli)

6 VärbRedakön

 • Värb presenatimik finon me "-as (-ob/-ol/-om/-of/-on/-oy/-os/-obs...)".
 • Pasetatim me "-is (ä-ob/ä-ol.../e-ob/i-ob...)".
 • Fütüratim me "-os (o-ob/o-ol.../u-ob...)".
 • Stipabidir me "-us (-ös)".
 • Büdabidir me "-u (-öd)".
 • Nenfümbidir me "-i(-ön)"
 • No dabinon in Sperantapük bidir patik leigik ad "-la".
 • No dabinons i bidirs patik leigik ad tim volapüka de "e-", "ö-"
 • If jonoyös patiko Sperantapüko pasetatimi nefinik u finiki, fütüratimi nefinik u finiki, kanoyös ladvärbis "jam (ya)" "ankoraŭ (nog)"...

Partisipabidir:Redakön

 • -ant-(-öl),
 • -int- (ä-öl/e-öl...),
 • -ont- (o-öl/u-öl...)

Partispabidir sufalafomik:Redakön

-at- (pa-öl), -it- (pä-öl/pe-öl...), -ot- (po-öl...)

Sufalefom pamekon me "est- (bin) + -as/is/os + (partispabidir sufalafomik) + -a (lädyek)"

 • "Mi est'as am'at'a" (palöfob)
 • "Mi est'is am'at'a" (pälöfob)
 • "Mi est'os am'at'a" (polöfob)
 • "floro am'at'a de ..." (flor palöföl (de...))
 • "am'at'a floro" (flor palöfölik)
 • "floro am'it'a de ..." (flor pälöföl (de...))

7 LadvärbRedakön

Dabinons ladvärbs balugik e pedefomöls.

Ladvärb balugik: ajn (seimik), almenaŭ (nemu, nemuiko), ambaŭ (bofik), ankaŭ (i, id), ankoraŭ (nog), apenaŭ (töbo), baldaŭ (suno), bis (nog balna), ĉirkaŭ (zü), ĉu (-li), do (ibo), eĉ (igo), for (mo), hieraŭ (ädelo), hodiaŭ (adelo), ja (sio), jam (ya), jen (ekö), jes (si), ĵus (anu, änu) kvazaŭ (äsvo), mem (it), morgaŭ (odelo), ne (no), nun (nu), nur (te), plej (mu), pli (plu), des pli (plüo) , plu (plu), preskabu (ti), tamen (ye, yed), tre (vemo), tro (mu), tuj (sunädo)

Ladvärb pedefomöl finon me "-e (-o)"

8 PrepodRedakön

Prepodi sukon nominatif.

 • sur la arbo (su bim)
 • en la ĝardeno (in gad)
 • apud la domo (lä dom)

9 Vöd valik papronon as papenöl.Redakön

unu litero, unu sono (tonat bal, tonod bal)

10 Kazet vödas Sperantapükik binon folätik.Redakön

 • libro (LI-bro)
 • historio (histo-RI-o)

11 koboyümavöd pafomon me yümam balugik de vöds. Vöd cifik binon lätik.Redakön

12 Kü noamavöds pluik ka bal pubons in set, "ne (no)" paleadon.Redakön

As sam: "Lingvo Universala ne estas bona" plå "Lingvo Universala ne estas nebona"

13 Subsat kusatifikon ad jonön mufi.Redakön

Li veturis en la park'o'n. (Ävegom ini gad)

14 Prepod alik labon sinifi patik. Ab te el "je" no labon sinifi patik: ot pagebon ad tim e mafam.Redakön

 • al la domo (lü dom)
 • en la taso (in bovül)
 • de la urbo (de zif)
 • kun amiko (ko flen)
 • je la dua (in düp telid)
 • longa je 3 futoj (lunik de pieds kil)

15 Vödis bevünetiko pagebölikis kanoy gebön. Ons getons lotografi Sperantapükik.Redakön

 • telefono (telefonöm),
 • nilono (nailon),
 • atombombo (taumaboum),
 • televido (televidöm)

16 Vokat finik de lartig u subsat kanon pacänön ad el " ' ".Redakön

Hejm' sur la Step' (Lom su yebalän)

17 Kanoy gebön elis ch/Ch(CH), gh/Gh(GH), hh/Hh(HH), jh/Jh(JH), sh/Sh(SH), u/U pla els ĉ/Ĉ, ĝ/Ĝ, ĥ/Ĥ, ĵ/Ĵ, ŝ/Ŝ, ŭ/Ŭ.Redakön

Sams de vödem SperantapükikRedakön

Laŭ poŝtaĵoj eĥis baseca voĉo de Zamenhof kuraĝige.

ŝi ĉeĥiĝu ĵaŭde / ĉeĥaŭta ŝarĝaĵo / eĥoŝanĝo ĉiuĵaŭde / ĉeĥa ŝaŭmmanĝaĵo

"Ĉu troviĝas ĉeĥa litero por Ĥo de 'ŜI ĈEĤIĜU ĴAŬDE' ?" "Ŝŝ! Ĵak ĵus ekdormis. Ĝis morgaŭ."

"Chu trovighas chehha litero por Hho de 'SHI CHEHHIGHU JHAUDE'?" "Shsh! Jhak jhus ekdormis. Ghis morgau."

"Chu trovighas chehha litero por Hho de 'ShI ChEHhIGhU JhAUDE'?" "Shsh! Jhak jhus ekdormis. Ghis morgau."

Skribu artikolon pri ĉeĥa ghetto askie, ekzemple "Jhauda EHHIGHO shokis ChEA!" (aŭ "Jxauxda EHxIGxO sxokis CxEA!"), kaj sendu senŝanĝe al s-ro Michaux, praulo en Dolchamor (tiam Dolcxamor): www.flughavena_fishhok-rubriko/La_Chaux-de-Fonds-Ĵurnalo/.

Skribu artikolon pri chehha g'hetto askie, ekzemple "Jhauda EHHIGHO shokis ChEA! [tiel]" (aŭ "Jxauxda EHxIGxO sxokis CxEA!" [tiel] ), kaj sendu senshanghe al s-ro Michaux [tiel], pra-ulo en Dolchamor [tiel] (tiam Dolcxamor [tiel]): www.flughavena_fishhok-rubriko/La_Chaux-de-Fonds-Ĵurnalo/. [tiel]

Patro nia, kiu estas en la ĉielo, sanktigita estu nomo via. Alvenu regno via. Fariĝu volo via, kiel en la ĉielo tiel ankaŭ sur la tero. Panon nian ĉiutagan donu al ni hodiaŭ. Kaj pardonu al ni ofendojn niajn, kiel ankaŭ ni pardonas al ofendintoj niaj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Ĉar via estas la regno, la povo kaj la gloro eterne. Amen!

Kobädikos
labon ragivis tefü:


Mekavapüks  
Yufapüks Afrihili · Bevüslavapük · Bolak · Folkspraak · Idiom Neutral · Ido · Interlingua · Interlingue · Kotava · Lingua Franca Nova · Lojban · Novial · Pandunia · Solresol · Sperantapük · Volapük
Lekanapüks  Brithenig · Doħrakapük · Klingonapük · Talosänapük · Toki pona
Datuvans Juraj Bauer · Cornelis George Boeree · Léon Bollack · Johann Hummler · Sonja Lang · Julius Lott · Vojtěch Merunka · David J. Peterson · Waldemar Rosenberger · Johann Martin Schleyer · Jan van Steenbergen · Joseph Stempfl · J. R. R. Tolkien · Edgar de Wahl · Lejzer Ludwik Zamenhof