Saare (Tartu)


Dabinons vilags tel labü nem: Saare in grafän: Tartu, in Lestiyän:

Vilags votik labü nem: Saare plödü grafän: Tartu palisedons is.